تطابق کارت ملی با ویدیو

وب سرویس احراز هویت با ویدیو، برای هر کسب‌وکاری که مشتری پیش از استفاده از خدمات به احراز هویت نیاز دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اینگونه که پس از دریافت ویدیوی لایو، کد ملی، تاریخ تولد و سریال پشت کارت ملی کاربر، آن را با عکس کارت ملی چک می‌کند و درستی/ نادرستی ویدیو را تایید و رد می‌کند.

دقت و سرعت سرویس تشخیص زنده بودن فرد (Face Liveness)